Duurzaam telen

stripes

Visie 4evergreen

4evergreen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. We streven ernaar om de duurzaamste paprikateler van Nederland te zijn en te blijven. Wij conformeren ons aan de doelen die gesteld zijn in het klimaatakkoord van Parijs. Sterker nog, we lopen hierin ver voorop en dat houden we zo.

Het is ons doel om de impact van ons bedrijf en product op deze planeet minimaal te houden. Dit doen we door gebruik te maken van restwarmte en rest Co2 (en in de toekomst met andere duurzame bronnen), het opwekken van zonne-energie, het inzetten van biologische gewasbestrijders, het hergebruiken van water en meststoffen, het recyclen van onze afval stromen en land sparing; het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van landbouwgrond.

We telen niet alleen een heel gezond product, maar ook een product met een lage impact op deze planeet.

Duurzaam telen

We kweken paprika’s op een zo duurzaam mogelijke manier en werken hoofdzakelijk met biologische bestrijders zoals insecten. Hierdoor produceren we op een milieuvriendelijke manier een schoon en hoogwaardig product. We kijken vooruit, gebruiken de nieuwste technieken om onze mensen minder zwaar te belasten maar ook om onze doelstellingen te halen. En daardoor werken onze mensen met plezier samen, want samen komen we verder. Elke dag weer. Zodat we een vers product van perfecte kwaliteit afleveren bij onze klanten.

Sustainable  Development Goals

4evergreen committeert zich aan de Sustainabable development goals van de UN. Daarmee spreken we onze ambitie uit om onze bijdrage te leveren aan het klimaatakkoord van Parijs. Sterker nog, wij lopen voor op de gestelde doelen vanuit glastuinbouw Nederland. Dagelijks zetten wij ons met plezier in om een kwalitatief goed, gezond product te produceren waar people, planet en profit altijd centraal staan.

Om kwalitatief goede en voedzame vruchtgroenten te kunnen oogsten geven we de planten warmte, Co2, water en voeding.

Warmte en Co2

Wij verwarmen onze kassen en dat vergt veel energie. We zijn ons bewust van de negatieve impact die dat heeft op het klimaat. We zijn continu op zoek naar mogelijkheden om het energieverbruik terug te dringen.

De paprika’s op onze tuinbouwlocatie in Westdorpe worden gekweekt zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Er wordt zo CO2-neutraal mogelijk gekweekt doordat bij de productie gebruik wordt gemaakt van de restwarmte en CO2 van de industrie. Deze worden via een leidingnetwerk aangevoerd om de kassen te verwarmen en de planten van CO2 te voorzien. CO2 stimuleert de groei van de paprikaplanten en wordt hierbij omgezet in zuurstof. Zo kunnen de duurzaamste paprika’s van Nederland gekweekt worden.

  • Meer dan 50% van ons bedrijf maakt gebruik restwarmte.
  • Op 70% van ons areaal gebruiken we rest Co2 die wij vanuit de industrie krijgen.
  • In totaal hebben we op alle locaties voor 3 miljoen KW of wel 3.000 MW aan zonnepanelen.

Duurzame doelstellingen:

In 2026 maakt 75% van onze locaties gebruik van restwarmte.
In 2026 maakt 95% van onze locaties gebruik van Co2 uit reststromen
2030 maakt 100% van onze locaties gebruik van restwarmte en Co2 of andere duurzame bronnen.

Water

Het water dat wij gebruiken om onze planten te laten groeien, is regenwater dat het hele jaar opgevangen wordt in onze waterbassins. Zo voorkomen we waterschaarste. Bovendien recirculeren we het water. Via een druppelleiding komt exact de juiste waterhoeveelheid bij de planten. Het water dat niet door de planten wordt opgenomen, wordt opgevangen en hergebruikt. Zo is het water circuit gesloten en is er geen uitstoot naar water en natuur. Door dit systeem kunnen we met een minimale hoeveelheid water een gezond product produceren.

Voeding

Mede dankzij onze jarenlange kennis, ervaring en recente data geven wij de planten exact wat zij nodig hebben. De paprikaplanten groeien op substraat op speciale teeltgoten wat ervoor zorgt dat de bodem niet wordt uitgeput. Bovendien voorkomen we hiermee bodemziektes en zorgen we ervoor dat water, voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen niet in de natuur terecht komen. Aan het einde van de teelt zijn de groeimatten volledig recyclebaar.